Create User

create user USERNAME identified by PASSWORD;
grant all privileges to USERNAME;

— lub
GRANT RESOURCE TO USERNAME;
GRANT CONNECT TO USERNAME;

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License