Formatowanie plików xhtml w Eclipse

Chyba każdego, kto pisał stronki JSF w Eclispie wkurzało to, co działo się z kodem, po wciśnięciu kombinacji klawiszy SHIFT+CTRL+F. Totalny rozjazd kodu.

Żeby nad tym zapanować, trzeba zmienić sposób traktowania plików xhtml nie jako plików html, ale jako plików xml.
w tym celu wybieramy:
menu Window/Preferences…/General/Editors/File Association
następnie trzeba kliknąć tekst File Association w zdaniu See File Association for associating editors with file types.

file_assotiations.png

Teraz trzeba rozwinąć drzewo Texts i zaznaczyć węzeł XML.
Następnie kliknąć przycisk Add… i dodać rozszerzenie *.xhtml

Formatowanie domyślne (po kliknięciu SHIFT+CTRL+F) działa już jak należy. Można jeszcze jedynie wyłączyć walidację plików XML (czasami są błędy walidacji w plikach xhtml) lub zwiększyć domyślą długość linii w plikach XML.

Aby wyłączyć w projekcie walidację plików XML:
Klikamy prawym przyciskiem myszy na projekcie, wybieramy z menu propozycję Properries a następnie Validation.
Odznaczamy Xml Validator (Manual i Build)

validation.png

Aby zwiększyć długość linii w plikach xml, wybieramy
menu Window/Preferences…/XML Files/Source
i ustawiamy Line width na np. 120}

Po ustawieniu tych wszystkich opcji i naciśnięciu w pliku *.xhtml kombinacji klawiszy SHIFT+CTRL+F otrzymujemy poprawnie i czytelnie sformatowany kod.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License