Jsf - własna strona błędu

Jak zrobić własną stronę błędu w aplikacji korzystającej z JSF?
U mnie dodanie do web.xml

<error-page>
  <error-code>404</error-code>
  <location>/error.jsf</location>
</error-page>

działało tylko dla błędu 404, natomiast:

<error-page>
  <exception-type>java.lang.Exception</exception-type>
  <location>/error.jsf</location>
</error-page>

nie działało w ogóle.
Jeżeli to działa u ciebie, to nie musisz czytać dalej, jeżeli jednak nie…

tworzymy własną klasę dekoratora, opakowującego domyślny obiekt dekoratora (delegacja) i przekierowującego na naszą stronę w przypadku wystąpienia błędu:

public class LifecycleDecorator extends Lifecycle {
  private static org.apache.log4j.Logger LOG = org.apache.log4j.Logger.getLogger(LifecycleDecorator.class);
  private Lifecycle wrapped;

  public LifecycleDecorator(Lifecycle wrapped) {
    this.wrapped = wrapped;
  }

  public void execute(FacesContext context) {
    try {
      wrapped.execute(context);
    } catch (Exception e) {
      LOG.error(e.getMessage(), e);
      context.getApplication().getNavigationHandler().handleNavigation(
          context, null, "ERROR");
    }
  }

  public void render(FacesContext context) {
    try {
      wrapped.render(context);
    } catch (Exception e) {
      LOG.error(e.getMessage(), e);
      context.getApplication().getNavigationHandler().handleNavigation(
          context, null, "ERROR";
    }
  }

  public void addPhaseListener(PhaseListener listener) {
    wrapped.addPhaseListener(listener);
  }

  public void removePhaseListener(PhaseListener listener) {
    wrapped.removePhaseListener(listener);
  }

  public PhaseListener [] getPhaseListeners() {
    return wrapped.getPhaseListeners();
  }
}

oraz listenera, który doda powyższego dekoratora:

public class LifecycleContextListener implements ServletContextListener {
  public static final String DECORATOR_LIFECYCLE = "DECORATOR_LIFECYCLE";

  /**
   * 
   */
  public LifecycleContextListener() {
  }

  public void contextDestroyed(ServletContextEvent arg0) {
  }

  public void contextInitialized(ServletContextEvent arg0) {
    // Inicjalizacja lifecycle
    LifecycleFactory factory = (LifecycleFactory) 
        FactoryFinder.getFactory(FactoryFinder.LIFECYCLE_FACTORY);
    if (factory != null) {
      Lifecycle defaultLifecycle = 
          factory.getLifecycle(LifecycleFactory.DEFAULT_LIFECYCLE);
      LifecycleDecorator decorator = new LifecycleDecorator(defaultLifecycle);
      factory.addLifecycle(DECORATOR_LIFECYCLE, decorator);
    }
  }
}

w web.xml dodajemy:

<context-param>
  <param-name>javax.faces.LIFECYCLE_ID</param-name>
  <param-value>DECORATOR_LIFECYCLE</param-value>
</context-param>

i rejestrujemy listenera:

<listener>
  <listener-class>
    pl.na.jawie.LifecycleContextListener
  </listener-class>    
</listener>

jeszcze tylko trzeba w faces-config.xml utworzyć regułę nawigacji:

<navigation-rule>
  <from-view-id>*</from-view-id>
  <navigation-case>
     <from-outcome>ERROR</from-outcome>
      <to-view-id>/error.jsf</to-view-id>
      <redirect/>
  </navigation-case>
</navigation-rule>

i voila. Gdy w aplikacji poleci wyjątek, zostaniemy przekierowani na stronę /error.jsf

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License