Log4j Conversion Pattern
ConversionPattern=%d{HH:mm:ss,SSS} %5p [%t] (%F:%L) - %m%n

co da rezultat:
15:48:18,917 DEBUG [main] (EigenFaceCreator.java:108) - EigenFaceCreator.readFaceBundles()

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License