rozbicie many-to-many JPA

Mamy relację many-to-many. Rozbijamy ją na 2 one-to many. Nowa encja powinna mieć jako klucz główny parę kluczy obcych z 2 encji. Jak to zrobić?
Długo za tym googlałem - bez sukcesu. Z pomocą przyszło HibernateTools i ReverseEngenering. Oto rozwiązanie:

jedna strona asocjacji:

@Entity
public class A extends AbstractNamedEntity {

  @Id
  private Long id;
  private Collection<AB> abs;

  @OneToMany(cascade = { CascadeType.ALL }, fetch = FetchType.LAZY, mappedBy = "a")
  public Collection<AB> getAbs() {
    return this.abs;
  }

  public void setAbs(Collection<AB> abs {
    this.abs = abs;
  }
}

druga strona asocjacji

@Entity
public class B extends AbstractNamedEntity {

  @Id
  private Long id;
  private Collection<AB> abs ;

  @OneToMany(cascade = { CascadeType.ALL }, fetch = FetchType.LAZY, mappedBy = "b")
  public Collection<AB> getAbs() {
    return this.abs;
  }

  public void setAbs(Collection<AB> abs) {
    this.abs = abs;
  }

}

łącznik

@Entity
public class AB implements Serializable {

  private ABId id;
  private A a;
  private B b;

  @SuppressWarnings("unused")
  @EmbeddedId
  @AttributeOverrides( {
      @AttributeOverride(name = "aId", column = @Column(name = "a_id", unique = false, nullable = false, insertable = true, updatable = true)),
      @AttributeOverride(name = "bId", column = @Column(name = "b_id", unique = false, nullable = false, insertable = true, updatable = true)) })
  private EventGiftId getId() {
    return this.id;
  }

  public void setId(EventGiftId id) {
    this.id = id;
  }

  @ManyToOne(cascade = {}, fetch = FetchType.LAZY)
  @JoinColumn(name = "a_id", unique = false, nullable = false, insertable = false, updatable = false)
  public A getA() {
    return this.a;
  }

  public void setA(A a) {
    this.a = a;
  }

  @ManyToOne(cascade = {}, fetch = FetchType.LAZY)
  @JoinColumn(name = "b_id", unique = false, nullable = false, insertable = false, updatable = false)
  public B getB() {
    return this.b;
  }

  public void setB(B b) {
    this.b = b;
  }
}

klasa reprezentująca klucz główny łącznika

@Embeddable
public class ABId implements java.io.Serializable {

  private long aId;
  private long bId;

  // Property accessors
  @Column(name = "a_id", unique = false, nullable = false, insertable = true, updatable = true)
  public long getAId() {
    return this.aId;
  }

  public void setAId(long aId) {
    this.aid = aid;
  }

  @Column(name = "b_id", unique = false, nullable = false, insertable = true, updatable = true)
  public long getBId() {
    return this.bId;
  }

  public void setBId(long bId) {
    this.bId = bId;
  }

/* nie zapomnij o implementacjiponiższych metod 
  public boolean equals(Object other) {
  }

  public int hashCode() {
  }
*/
}
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License