SQLPLUS log file

Wykonujesz skrypt sqlowy przy pomocy tak zaawansowanego narzędzia jak SQLPLUS i wyniki nie mieszczą się w konsoli? Trzeba je zapisac do pliku. Oto jeden ze sposobów:

SQL> spo SCIEZKA
SQL> -- polecenia SQL
SQL> spo off

w pliku SCIEZKA mamy polecenia SQL które wydaliśmy i rezultat ich wykonania

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License