Ssh bez hasła

Jak zalogować się na zdalny serwer bez konieczności podawania hasła?

Trzeba trochę po generować, po kopiować i działa ;). Ale po kolei. Na maszynie z której będziemy się łączyli generujemy klucze:

ssh-keygen -t rsa

na monit o podanie hasła wciskamy enter za każdym razem (bo nie chcemy hasła).
Wygenerowały się 2 pliki: id_rsa id_rsa.pub
id_rsa nikomu nie pokazujemy (klucz prywatny)
id_rsa.pub kopiujemy na serwer zdalny:

scp /home/USER_NAME/.ssh/id_rsa.pub REMOTE_USER@REMOTE_SERVER:~/

następnie teleportujemy się na zdalny serwer:
ssh REMOTE_USER@REMOTE_SERVER

Jeszcze z podaniem hasła, ale miejmy nadzieję, że po raz ostatni.

Potem dopisujemy zawartość pliku id_rsa.pub do pliku ~/.ssh/authorized_keys

cat ~/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys

drobne porządki:

rm ~/id_rsa.pub

i skończone.

Na niektórych serwerach ten sposób nie działa. Być może jest to związane z ich konfiguracją, ale nie udało mi się póki co znaleźć na to lekarstwa.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License