ssh config (ssh bez loginu i pełnej nazwy serwera)

Jak skonfigurować ssh, aby nie trzeba było podawać pełnego adresu serwera ani nazwy użytkownika, tylko alias?

W katalogu:
~/.ssh/

tworzymy plik
config
(jeżeli nie istnieje), a w tym pliku

Host      alias
HostName  faktyczny_adres (np 87.123.123.123)
User      uzytkownik

Host      alias2
HostName  faktyczny_adres2 (np 87.123.123.122)
User      uzytkownik2

teraz, zamiast pisać
ssh 321.321.321.78|kinwoktyzu#321.321.321.78|kinwoktyzu
wystarczy
ssh alias

zobacz też ssh bez hasła

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License