Uml 2 1 Ćwiczenia

Z dużą chęcią sięgnąłem po książkę UML 2.1 - Ćwiczenia pod redakcją
Stanisława Wryczy. Z jednej strony chciałem ugruntować swoją wiedzę
dotyczącą UMLa - którego, zapewne z powodu jego powierzchownej
znajomości nie uważałem za szczególnie praktyczne narzędzie. Z drugiej
strony, UML - Ćwiczenia czyli wreszcie UML w akcji. Aspekt zastosowań
praktycznych to coś, czego mi, jako inżynierowi bardzo dotychczas
brakowało. Z trzeciej zaś przystępna cena - niecałe 25 zł. Nie mając
nic do stracenia przystąpiłem do lektury.

Książka jest na książkę informatyczną objętością nie przeraża. 240
stron, format A5. Podzielona jest na 2 części. Część I - Diagramy
języka UML, Część II, której obecności się nie spodziewałem -
Komputerowe wspomaganie tworzenia systemu na podstawie języka UML 2.1.
Obecność części drugiej ucieszyła mnie szczególnie. Nie dość, że będą
ćwiczenia, to jeszcze z wykorzystaniem narzędzi komputerowych, czyli
to, co tygrysy lubią najbardziej…

W części pierwszej znajdziemy 12 rozdziałów. Rozdział pierwszy
opisujący kilka systemów, na podstawie których będziemy robić
ćwiczenia, oraz 11 rozdziałów zawierających zadania i ćwiczenia
dotyczące 11 różnych diagramów UML. Tylko zadania i ćwiczenia, bowiem
rozdziały te nie zawierają żadnych opisów struktury diagramów, których
dotyczą. Jeżeli nie wiemy, co oznacza przekreślone kółeczko, strzałka
otwarta lub wypełniona, pozostaje się nam tylko domyślać. Część z
ćwiczeniami przedstawia problem i sposób jego rozwiązania (np.
stworzenie diagramu klas dla systemu obliczającego optymalne taryfy
GSM), część z zadaniami już sam problem, który rozwiązać należy
samodzielnie.

Część druga, to wycieczka w krainę narzędzia Enterprise Architect.
Opisuje sposób instalacji, konfiguracji programu oraz pracę w nim.
Tworzenie diagramów, ich import, eksport. Inżynieria zwrotna,
generacja kodu itp. Jak zaznacza sam autor, czytanie jej bez klikania
w aplikacji może się mijać z celem. Czytanie z klikaniem gdy nie
będziemy z tym narzędziem pracować chyba też.

Mając tak rozbudzone nadzieje, musiałem się trochę zawieźć. Pomijając
kwiatki typu k.getStatus() == "aktywny" w prezentowanych fragmentach
kodu aplikacji napisanych w języku JAVA (powinno być
"aktywny".equals(k.getStatus()), brakowało mi charakterystyk
poszczególnych typów diagramów. Jakie elementy na nich znajdziemy,
kiedy się je stosuje i po co. Rozumiem, że to UML - Ćwiczenia, a nie
UML - Wykłady, ale można czasem zadbać też o tych, którzy na wykłady
nie chodzą.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License